søndag den 6. januar 2019

Spændende 2018

Spændende 2018

Tilbageblik på årets opgaverDet har været et spændende år. Jeg er taknemmelig for, at jeg fik opgaven med at repræsentere Liberal Alliance i Vejle Byråd. Naturligvis havde jeg håbet, at det blev til mere end et mandat ved valget i 2017. Sådan gik det desværre ikke, men jeg har forsøgt, at holde den liberale fane højt og er ydmyg overfor den opgave - også fortsat i de kommende år.

I konstitueringsforhandlingerne var det - allerede før det endelige valgresultat var kendt - aftalt, - at LA fik en formandspost og på papiret var der skrevet “ Formand for arbejdsmarkedsudvalget.” 
...  Jeg kunne ikke have ønsket en bedre start!

For LA faldt den endelige kabale således ud:
Formand for arbejdsmarkedsudvalget
Næstformand for børne- og familieudvalget
Medlem af ULN (Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati)

I det nye sammensatte byråd i Vejle var der iøvrigt en del udskiftning og mange nye politikere valgt ind. Det fik også indflydelse på formandsposterne og blev lidt af en "Store flyttedag" for mange :  Store-flyttedagdag-blandt-udvalgsformaend-Naesten-alle-skiftes-ud/artikel/508543  


Tiden med brede samarbejder forbi?

Før vi endelig kunne komme igang måtte det nye byråd dog ud i en skriftlig afstemning om borgmesterposten. Vejle Amts Folkeblad skrev om, at det var en : Krigserklaering-da-borgmester-blev-genvalgt/artikel/157661 "Krig" i byrådet - eller i arbejdet i udvalgene synes jeg nu ikke der har været om end tonen sommetider ikke har været alt for pæn.
Som formand har jeg set det som en væsentlig opgave - ikke kun at lede møderne mv - men også at forsøge, at få hele udvalget til at arbejde sammen. 

Mange forslag på bordet i arbejdsmarkedsudvalget

I arbejdsmarkedsudvalget har vi haft travlt. Dels har vi brugt den fornødne tid til introduktion. Det er et komplekst område med mange regler. Men evalueringer af det tidligere udvalgs igangsatte projekter, aftalen om den forenklede beskæftigelsesindsat, nye minister-mål ift beskæftigelsesplanen, nye fokusområder, regeringens integrationsudspil, for ikke at nævne den nye forberedende grunduddannelse FGU med målsætningen om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse eller være i beskæftigelse mv har givet os alle i udvalget noget at arbejde med.
Derudover har der i gennemsnit været ca. ét forslag fra udvalgets medlemmer på hvert andet møde, som vi - på nær et enkelt forslag fra DF - har fundet sammen om at arbejde videre med.
Det er vel egentlig ikke så ringe endda :-)

Vi kan glæde os over arbejdsløshedstallene for Vejle Kommune over året har været for nedadgående. 
Den fortsatte højkonjunktur gør det alt andet lige lidt lettere, at få nogle af de borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet i job. Personligt er jeg overbevist om, at regeringens tiltag - der betyder en større forskel mellem offentlig forsørgelse og egen forsørgelse via arbejde - har haft en effekt på arbejdsløshedstallene i Vejle. Jeg så naturligvis gerne, at vi forhøjede skattefradraget for borgere i job og ad den vej gjorde det endnu mere attraktivt at arbejde og den kamp er naturligvis værd at fortsætte... særligt her til det kommende folketingsvalg.

Fokus på erhvervsuddannelser

I tråd med regeringens mål om at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse har jeg arbejdet for dette på flere niveauer bl.a. også i Vejles Arbejdsmarkedsforum hvor jeg også er formand:

Invitation til topmøde på Marienborg


8. Juni 2018 var for mig en ganske særlig dag.
Jeg havde modtaget en invitation fra Statsminister Lars Løkke Rasmussen om at deltage i Integrationstopmøde på Marienborg.

Det er vist ikke mange lokalpolitikere der får den ære? Til mødet på Marienborg var der en enkelt anden lokalpolitiker, men ellers var det ministre, ledende erhvervsfolk, debattører, aktører på området, journalister m.m. der var inviteret. 
Jeg fik mulighed for at give mit besyv med på mødet, hvilket især drejede sig om hurtig og virksomhedsrettet indsats - hvilket vi i Vejle har gode erfaringer med.
En god dag med mange gode inputs til det fortsatte arbejde med integrationen.
I Vejle fylder Ghettoplanen og arbejdet med Finlandsparken for tiden meget. Jeg er overbevist om, at arbejdsmarkedsområdet også her bliver et af omdrejningspunkterne.


Alt i alt et travlt men spændende år


Som det måske fremgår har arbejdsmarkedsområdet fyldt meget i byrådsarbejdet i 2018. Men der er mange andre sager på dagsordnerne i de forskellige udvalg der har været vigtige at forholde sig til. 
Det er et stort - men vigtigt - arbejde at følge med over hele linjen - også selvom Liberal Alliance kun har ét mandat i byrådet og jeg naturligvis ikke har plads i alle udvalg.


Liberal Alliance med i budgetforlig 2018


Som en af de få kommuner i DK sænker vi i Vejle skatten. Erhvervsskatten “dækningsafgiften” fjernes nu endelig helt. Det har stået på LAs ønskeliste siden starten her i Vejle. Selv havde jeg den med i mit valgprogram allerede i 2009 hvor jeg første gang stillede op. Forbindelsesvejen vest om Uhre har LA også længe haft som høj prioritet. Den kan vi også nu sætte hak ved. Ambitionen om at Vejle skal være den mest attraktive kommune at leve og bo i foruden den førende erhvervs- og vækstkommune, blev der sat handling bag med dette forlig.
Ud over den store investering i infrastruktur, er der er nemlig i stor udstrækning tænkt på tilførsel af midler til børne- og skoleområdet, voksenområdet, forebyggende indsats på familieområdet m.fl. Alt sammen vigtige områder for en kommune i vækst. Ambitionen om at have Danmarks bedste folkeskole er med forliget også godt hjulpet på vej.
Men også lidt mindre omkostningstunge tiltag som fx Borgerservice “på hjul” er jeg glad for, at der blev nikket til i forligskredsen. Nytænkning af borgerservice i en stor kommune som Vejle, hvor der er langt ind til centrum for, at få lavet pas, kørekort eller andre borgerservice opgaver, bliver nemmere nu hvor Borgerservice kommer ud i centerbyerne“


2019

Følg med her på min blog og læs mere om nogle af dette års udfordringer. Vi skal snart igang med plan for Finlandsparken, årets budgetforhandlinger og meget mere.
Jeg ville være rigtig glad for at få jeres input og gode idéer til de forhandlinger jeg snart skal igang med.

Tak til alle jer gode Liberal Alliance folk som har hjulpet mig her i 2018. Jeg håber at I bakker mig op også i 2019.

Rigtig godt nytår


onsdag den 18. oktober 2017


Nye lokalplaner, nye udstykninger, nye vejføringer, nye stiforbindelser... Det er da spændende! Er det ikke? Eller?


Det er ikke alle der synes, at de mere tekniske opgaver i Vejle Kommune er så interessante. Men det gør jeg faktisk 😀 Tænk over hvor mange borgere der bliver berørt hver gang der udarbejdes nye lokalplaner. Det er ikke kun naboerne til områder med ny bebyggelse der mærker det. Det kan også være, at en øget trafik eller en ny vejføring får stor indflydelse på mange andre menneskers hverdag.
Og det hænder jo også, at politikerne i Teknisk Udvalg, ændrer i planerne efter at have fået henvendelser fra berørte borgere. Sådan skal det også være. Når man bor i et område, så har man jo indgående kendskab til stedet og kan måske bidrage med viden og løsningsforslag til politikerne.

I forrige byrådsperiode var jeg medlem af Teknisk Udvalg. Der var mange spændende politiske diskussioner og meget travlt med planlægningen af nye udstykninger mv. Vejle Kommune har jo vokseværk. Stigningen i indbyggertallet er ca. 1.500 hvert år. Det er mange nye indbyggere og det kræver en god planlægning af politikerne.

Video ændrer kryds


Et eksempel på, at der nogle gange skal kæmpes lidt ekstra, men at det rent faktisk kan lykkes, at ændre på en planlagt vejkonstruktion, er krydset v/ Grønlandsvej. Jeg kunne ikke overbevise flertallet i Teknisk Udvalg om, at der var noget helt galt med udformningen af det nye kryds, så jeg besluttede mig for, at videofilme problematikken når en lastbil skulle igennem krydset.
Videoen - og den presseomtale der fulgte - fik resten af udvalgets medlemmer til, at tænke sig om en ekstra gang og udformningen af krydset blev ændret. (Link til video under fotos)Som folkevalgt politiker kan man faktisk gøre en forskel... Krydset v/ Grønlandsvej blev ændret. Godt nok først efter en del presseomtale. Men når man kæmper for en sag og hvis det er dét der skal til, så må man gøre hvad man kan.

Se videoen her:
https://www.youtube.com/watch?v=GWT3kG70u-k


Spørgsmålet om vi gør det godt nok i Vejle Kommune er stadig aktuel

I Børkop f.eks. bygges der på livet løs i de nye udstykninger. Det gør der også andre steder i Vejle Kommune, men Børkop har lagt sig i førerfeltet hvad angår nye borgere. Når byen vokser, så vokser behovet for ændret infrastruktur og tilpasning af veje også.
I mellem de to nye udstykninger Fruergaardsvej og Skovhaven er der planlagt, at stiforbindelse på begge sider af Søndergade mødes ca. 300 meter fra rundkørslen. Det betyder at man her skal krydse Søndergade for, at komme fra den ene udstykning til den anden. Tilladt hastighed på Søndergade er 80 km/t. En bekymret borger har derfor henvendt sig til mig og jeg kan virkelig godt forstå bekymringen. Så jeg tænkte... hvorfor ikke vise problemstillingen i en lille video? Den er jeg lige ved at have klar. Glæder mig til, at præsentere den for jer en af de kommende dage 😊

onsdag den 20. september 2017

Videoer i valgkampen

Valgkampen op til det kommende kommunalvalg er godt i gang

Jeg har ligesom mange andre kandidater været ud og forberede lidt video. Ind imellem kan det være lidt hektisk, for jeg passer både mit lille firma og job ved siden af. Men det er ligesom om det dér politik er gået mig så meget i blodet, at jeg slet ikke lægger mærke til de mange timer der går med det.
Min første video handler om Bedre senior liv.
Det er et emne der interesserer mig. Selv er jeg jo blevet ældre og har på egen hånd oplevet hvordan plejehjem, sygehus, genoptræning mv fungerer i forhold til mine forældre. Jeg er helt overbevist om, at vi i Vejle Kommune kan gøre det bedre.
Der er altid noget man kan forbedre, også selvom rigtig meget fungerer rigtig godt i Vejle.
Men jeg har også andet på sinde. Nedenunder kan I se flere videoer...Nytænkning i boligformer og lokalplanlægning til glæde for både unge og ældre:

Lidt omkring Vejle Havn sagen og hvordan vi kan undgå en lignende skandale:

Flere opgaver ud til Vejles erhvervsliv:


Mere tillid. Mindre kontrol
onsdag den 30. august 2017

Nytænking af senior livet i Vejle

Nye og spændende boligformer for unge såvel som for ældre

Som regel debatterer man mulighederne for enten unge eller ældre. Tænk hvis man kunne kombinere
de to ting?

I Vejle er der stor efterspørgsel på boliger til både unge og ældre. Hvorfor ikke skabe en mulighed for, at vi kan bo - om ikke i samme bolig - så i samme kvarter?

Inspiration fra boligudstykning i Rya i HelsingborgI Aarhus Kommune arbejder man på at knytte generationerne sammen. Det er en rigtig god idé.
Læs mere her.

I Cleveland i USA bor unge musikstuderende i egne lejligheder på et plejehjem sammen med ældre. De unge bor gratis, men forpligter sig til, at spille for de ældre så ofte som muligt.

Det er da spændende projekter.

I et tidligere blogindlæg har jeg skrevet om en utraditionel boligudstykning i Helsingborg. En udstykning hvor husene maksimalt må være 40 m2 i grundplan og grundenens størrelse maksimalt 300 m2.

Kombinér boliger på en ny måde

Hvis man nu tænkte lidt videre, så kunne jeg godt forestille mig en lokalplanlægning med en privat udstykning i Vejle, hvor små huse på små grundstykker kunne kombineres med et mindre kommunalt areal med fællesområde og mindre plejeboliger, såvel som et areal til ungeboliger fx containerboliger eller tiny houses.

Forberedelse til et seniorliv

Mange mennesker i "den modne alder" vil gerne bo på mindre plads og have mulighed for større frihed til andre ting i livet. Flyttede man til et sådant kvarter, så kunne man jo også forberede sit seniorliv. Hvis der en dag opstod behov for hjælp i hjemmet, så var man allerede i nærheden af andre plejeboliger og i umiddelbar nærhed af hvor, der i forvejen blev ydet hjælp. Måske kunne man også være heldig, at have et godt naboskab med andre ligestillede beboere tæt på.
Ville det ikke være en win-win situation for både ældre og plejepersonale?


Mulighed for mindre og mere spændende boliger i Vejle


Tak fordi du kiggede med på min politiske blog!
Mit navn er Anja Daugaard og jeg er kandidat for Liberal Alliance til det kommende byrådsvalg i Vejle Kommune.
søndag den 27. august 2017

Ældrepolitik i Vejle

Velkommen til min politiske blog!
Mit navn er Anja Daugaard og jeg er kandidat for Liberal Alliance til det kommende byrådsvalg i Vejle Kommune.


Opprioriter mennesket og nedprioriter bureaukrati

Mere tid og bedre mulighed for at holde af og holde om og en ældrepolitik med mennesket i centrum


Fokusområde for alle medarbejdere i ældresektoren skal være de ældre og ikke på udfyldelse af diverse kontrolskemaer eller andet administrativt arbejde.


Personlige oplevelser der gør indtryk

Jeg har som pårørende til en ældre oplevet personale, der virker meget stresset. Ikke stresset over at skulle passe og pleje en ældre medborger, men stresset over administrative opgaver der "stjæler" den tid, der ellers kunne være brugt på kærlig omsorg. Personalet bør have frihed til, at arbejde med det de er uddannet til i stedet for, at spilde tiden med registreringsopgaver på pc´en.

Mere tid til at holde af og holde om

Set på sidelinjen kunne det også godt se ud som om, at nogle opgaver kunne løses lidt smartere. F.eks ved at organisere arbejdet og indretning af depoter mv mere hensigtsmæssigt, men det er mere den ledelsesmæssige del der i så fald bør have et løft.

Nedværdigende behandling

Som pårørende oplevede jeg også, at se et krav om ble. Ikke fordi det var nødvendigt af hensyn til den ældre, men fordi det var nødvendigt af hensyn til personalet. En dårligt seende og dårligt gående ældre medborger var der ikke tid til at følge ud til et toilet. At skulle gå med ble, fordi der skal spares i personalet er simpelthen for nedværdigende.

Anerkendelse af medarbejdere

Jeg kunne ikke undgå at opleve en frustration over de manglende personalemæssige ressourcer, men så meget større bliver respekten for nogle af de medarbejdere, som man kan mærke brænder for sit arbejde med de ældre. De medarbejdere der har hjertet med i det de gør. Gad vide om de får den værdsættelse hver dag som de fortjener? Jeg håber, at de hver dag får at vide, hvor dygtige de er - også af chefen. Skulle der være medarbejdere der efter længere tids arbejde i ældreplejen ikke længere har gnisten, så kan jeg egentlig godt forstå det, for af og til kan det virke som en slags industriarbejde på akkord.

Afbureaukratiser hvor det er muligt

I Liberal Alliance tror vi på, at mindre bureaukrati kan frigive ressourcer til mere menneskelige formål og dermed også overskud til større respekt og værdighed i ældreplejen.

I Vejle skal vi kommunalpolitisk sikre, at overflødigt bureaukrati bliver erstattet med menneskelig nærhed, men som lokal politiker bør man heller ikke være bange for, at kigge på om ledelsesniveauet er godt nok, eller om man her kan være med til, at give det et løft.Udliciter i højere grad

Konkurrenceudsættelse og udlicitering er gode værktøjer i den offentlige sektor. I Vejle kan der i højere grad finde en udlicitering af ældreplejen sted. og det skal være muligt at drive plejehjem på markedsvilkår. Det er klart, at det er overordentligt vigtigt, at vi sikrer en høj kvalitet, når der laves udbud. Det er ikke sikkert, at det er det laveste bud, der nødvendigvis skal vinde en opgave. Det handler også om driftssikkerhed, og om at få så høj kvalitet som muligt for de penge der afsættes til det. 

fredag den 25. august 2017

Nytænkning i lokalplanlægningen i Vejle

Velkommen til min politiske blog!
Mit navn er Anja Daugaard og jeg er kandidat for Liberal Alliance til det kommende byrådsvalg i Vejle Kommune.
I mit første blogindlæg skal det handle om bedre muligheder for anderledes parcelhus udstykninger.Tænk hvis politikerne i Vejle Kommune gik foran og også skabte muligheder for andre boligformer end traditionelle lejligheder eller store huse beliggende på en 1000 m2 grund eller større?  

Giv bedre plads til at lade mangfoldigheden råde og lade den individuelle frihed få bedre vilkår i Vejle... 😊


Jeg holder meget af Vejle. Rigtig meget endda. Vejle har så meget at byde på, men derfor kan man jo godt ønske sig endnu mere.

Min mand, John, og jeg bor 10 minutter fra centrum og alligevel bor vi i et naturskønt område med marker og enge i Skærup. Sådan er Vejle nemlig. Omkranset af smuk natur, uanset hvor man bevæger sig hen fra centrum.
Vi har også meget spændende arkitektur i Vejle. Både på de større linjer, såvel som i de mindre parcelhus udstykninger. Der har gennem tiden været fremsynede og modige politikere, der har skabt grundlaget for en spændende arkitektonisk udvikling i Vejle. Tak for det. Men jeg synes, at der er plads til lidt større mangfoldighed også. Der findes faktisk også mennesker, der gerne vil bo i en individuel bolig uden, at skulle være underlagt samme farve mursten, tegl, tagets udformning eller andet. Kunne man samtidig bygge mere spændende og på et meget mindre areal, så er det helt i tidens ånd.


Speciel parcelhusudstykning i Rya i Helsingborg
Måske kunne man også kombinere en parcelhusudstykning med mulighed for opstilling af Tiny houses på et del areal? Det kunne nok tiltale mange unge mennesker. Men også mange i 50+ generationen ønsker mindre og mere spændende boliger. Og hvorfor ikke kombinere det med ældreboliger? Sikke et spændende kvarter det kunne blive. Men det kræver politisk mod og vilje for ellers ender det med de traditionelle krav til ens udformning og andet smagsdommeri.

Tiny house bevægelsen er en hurtig voksende bevægelse i udlandet. Små huse, ja nogle vil nok betegne dem som "mikrohuse" idet de ikke er større end, at man selv kan transportere dem rundt på en anhænger, har vundet indpas i stor stil. Rigtig mange mennesker søger en mere minimalistisk tilværelse, færre udgifter til bolig og større mulighed for, at bruge sin tid og sine penge til andet end at arbejde og betale terminer. Man kunne måske også kombinere en sådan parcelhus udstykning med mindre ældreboliger?

I Rya i Helsingborg findes der en meget spændende udstykning med helt specielle huse. Det var oprindeligt tænkt som en sommerhusudstykning, men i dag bor næsten alle der hele året rundt. Husene kan ikke betegnes som deciderede Tiny houses, idet de trods alt er noget større og mere veletablerede. Og selv om de er små, så er det helt utroligt så meget husene alligevel rummer.


Maksimal grundstørrelse på 300 m2 og et hus på maksimal 40 m2 i grundareal!


Kan man overhovedet bo på så lidt plads? Hvordan kan man bygge et hus i 1 1/2 plan med kælder og få plads nok, når husets grundareal ikke må overstige 40 m2? For at give et større indblik i hvordan et af husene ser ud, så prøv lige at se dette hus der er til salg. Efterspørgslen er kæmpe stor efter et hus i dette kvarter og det afspejler sig som det kan ses også i prisen.

Læs også historien om hvordan Asta og Claus trives i deres hus i Rya. Jeg har selv besøgt dem og set deres hus. Det er rigtig flot lavet. Sikke en perle.


Kvarteret i Rya har vagt opsigt både i Sverige, såvel som internationalt. Ofte besøger arkitektstuderende kvarteret og studerer mangfoldigheden og de spændende løsninger, der er skabt for, at udnytte de få kvadratmeter optimalt.

Der er ikke to huse i denne udstykning der er ens. 

I Vejle bør der også kunne gives mulighed for en lokalplanlægning med andet end de traditionelle hus- og grundstørrelser og hermed afvige fra de normale krav om ens tage, mursten osv.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at der ville være meget stor interesse for dette.